Gårdsbruk

Oppgradering av elektrisk installasjon, nyinstallasjon eller vedlikehold.  Fint.

Kontakt oss

Eilifsen Elektro AS fikser det!

Landbruksinstallasjon er klassifisert som mere krevende miljø og krever høy tetthetsgrad.

Ein elektrisk installasjin i eit gårdsbruk er mere utsatt for ytre påvirkninger enn ein vanlig bolig.

Faktorer som ekstra generator er også ein del av vurderinga som må til når det kreves vedlikehold eller nyinnstakllasjon av ein bygning.

Lysmengde og andre viktige lysbegrep må taes med i planlegginga.

 

Ved nyinstallasjon bør utbyggeren følge med på Enovastøtten, gjeldene støtteordninger. Er sol og batteri kompatibelt med anlegget.

Brannanlegget er nødvendig i forbindelse med dyra.

 

Ta kontakt ved nybygg eller andre rehabiliteringer.

 

La el-installasjonen din være brannsikker. Ta vare på dyrenes sikkerhet.

La fagmannen gjøre 

Kontakt oss